Tillitskvinner

STYRET/TILLITSKVINNER

Styret  tom 30.september 2022
President:          Gry Baadstrand  Skare
Visepresident:  Marleen  Devos
Sekretær:           Elisabeth Francke Lund
Kasserer:            Liv Merete Hartvedt Bue
Nettansvarlig:   Helene Hartvedt Grytli
Styremedlem:   Anne Marie L. Jakobsen
Suppleant:         Margrethe Børresen Aspen
Suppleant :        Mojdeh Kiani 

Representanter til unionen
Gry Baadstrand Skare
Elisabeth Francke Lund 

Suppleanter til unionen
Margrethe Børresen Aspen
Aud Baadstrand Skare
Marleen Devos
Meral Kula

Program-ansvarlig
Margrethe Børresen Aspen

Assisterende program-ansvarlig 
Gry Baadstrand Skare