Velkommen til Bærum soroptimistklubb

Bærum soroptimistklubb er 50 år i 2018

50 år med fokus på å bedre kvinners og barns levekår - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vi feiret med et offentlig arrangement i april. Helsesista Tale Maria Krohn Engvik og HR-spesialist Kine Aasheim (Arendal soroptimistklubb) hold engasjerende innlegg.

 Helsesista (i midten) sørget for mye innsikt om unges bruk av sosiale medier - og hvordan voksne kan snakke med dem om det.

Om kvelden feiret vi med medlemmer av flere andre norske soroptimistklubber og en representant fra unionsstyret. Dessuten gledet vi oss over gratulasjoner fra våre vennskapsklubber i Kaunas og Ostfriesland.

Til høsten kommer vi til å markere igjen den Internasjonale Jentedagen - følg med på vår facebook-side.

 

Bærum soroptimistklubb er tilknyttet Soroptimist Internasjonal (SI), en verdenomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner.

Vi engasjerer oss i:
 - å fremme menneskerettigheter for alle
 - å bedre kvinnens stilling i samfunnet
 - å bedre miljø og helse der behovet er størst
 - å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt. Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

Lik oss på facebook

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima