Bli medlem

Bærum soroptimistklubb ønsker å øke sitt medlemsantall. I dag er vi ca. 20 medlemmer. Vi ønsker at medlemmene våre representerer et bredt spekter av yrker og en jevn spredning i aldersgrupper som er et kjennetegn av Soroptimist International.

 

Som medlem av en soroptimistklubb får du blant annet:

- mulighet til å arbeide med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter  og kvinners stilling  

- et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland  

- mulighet til å delta i arrangementer over hele verden  

- møte engasjerte kvinner i ditt nærmiljø

- sosialt samvær og månedlige møter, faglige og aktuelle foredrag

 

Er du ei yrkesaktiv kvinne som er interessert i å få et annerledes nettverk og i å engasjere seg i vår organisasjon? Kontakt oss: baerum@soroptimistnorway.no