Om klubben

 

Bærum soroptimistklubb: 50 år med kvinnenettverk og engasjement

50 år med fokus på å bedre kvinners og barns levekår - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vi feiret med et offentlig arrangement. Helsesista Tale Maria Krohn Engvik og HR-spesialist Kine Aasheim (Arendal soroptimistklubb) hold engasjerende innlegg.

 Helsesista (i midten) sørget for mye innsikt om unges bruk av sosiale medier - og hvordan voksne kan snakke med dem om det.

Om kvelden feiret vi med medlemmer av flere andre norske soroptimistklubber og en representant fra unionsstyret. Dessuten gledet vi oss over gratulasjoner fra våre vennskapsklubber i Kaunas og Ostfriesland.

 

Bærum soroptimistklubb har rundt 20 medlemmer. Hos oss engasjerer kvinner i alle aldre seg; det yngste medlem ble født i 1983 - det eldste i 1922. Ved siden av spredning i alder legger vi vekt på variasjon i yrkesbakgrunnen til våre medlemmer.

Bærum soroptimistklubb ble stiftet 30.mars 1968 av føderasjonspresident dr. Fee Wax, Luxemburg.

Møtedag er 2. onsdag i måneden. Møtelokalet er for tiden Blommenholm skole, om ikke annet er oppgitt i programmet.

Er du interessert i å bli kjent med oss? Her finner du mer informasjon.

 

2016_05_11 Randi 50år I SI

50 år soroptimist: Randi ble medlem i Lillehammer-klubben i 1966. Jubileet ble markert på klubbmøte, og Randi fikk æresdiplom av klubbpresidenten (mai 2016).