Lokale prosjekter

Den internasjonale Jentedagen

20151011_143120 - Kopi

Vi har invitert til tur, lek for barna og foredrag på Kalvøya i forbindelse med den internasjonale Jentedagen 11. oktober, hvert år siden 2015. Inntektene fra salg av kaffe, kake og refleksbånd gikk til Asker og Bærum krisesenter (2015) og til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap (2016) og 2017.

 

Innvandrerkvinner prosjekt

Innvandrerkvinner som går på norskkurs i Bærum kommune inviteres hjem til et medlem. Innvandrerkvinnene hentes og kjøres hjem av medlemmer fra klubben. I løpet av kvelden snakkes det norsk om emner fra "hvem er jeg" til skikker.

Prosjektet startet i 1978 med kontakt med Wøyen skole. Dagens deltakerne undervises på Kunnskapssenteret i Sandvika.

Bærum soroptimistklubb fikk tildelt SI Norges prosjektpris for dette prosjekt i 2008.

Kontakt for prosjektet er: Barbara Lind, barlind@broadpark.no

 

Svømming for flyktingskvinner i samarbeid med Flyktningskontoret (Bærum Kommune )

mer informasjon finnes her